HMS

I Tyholttunet barnehage har vi fokus på helse, miljø og sikkerhet for både barn og voksne.

  • HMS er alltid første punkt på alle møter.
  • Barnehagen har utarbeidet en egen Handlingsplan mot mobbing.
  • Barnehagen har et interkontrollsystem gjennom PBL Mentor. Dette er et system spesialtilpasset barnehager.
  • Barna er ulykkesforsikret i barnehagen gjennom Gjensidige og PBL.