Samarbeid med barnas hjem

I Tyholttunet barnehage vektlegger vi et godt samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem.

God kommunikasjon mellom personal og foresatte er en forutsetning for et godt samarbeid. Vi ønsker at samarbeidet mellom foresatte, barn og personal skal bygge på gjensidig tillit og respekt. Her har personal og foreldre et felles ansvar.

 • Foreldremøter 1-2 ganger per år
 • Foreldresamtaler 2 ganger per år
 • Informasjonsmøte for nye foresatte
 • Oppstartssamtaler for nye foresatte
 • Foresattetreff på avdelingene
 • Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) arrangeres førjulstreff og sommerfest
 • Foresattes inviteres blant annet til "Førjulskonsert" og "Påskefrokost"
 • Dugnader
 • Samarbeidsutvalgmøter (SU)

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Alle barnehager skal ha et foreldreråd (FAU), som skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. Dette utvalget skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. I vår barnehage arrangerer FAU sommerfest og førjulstreff.

Medlemmer på Tyholttunet:

 • Pernille Berg (mor på Rasmus)
 • Helen Knudsen (mor på Rasmus)
 • Susanne Jørgensen (mor på Rasmus)
 • Anniken Skonhoft (mor på Ludvig)
 • Vanja Lidahl (mor på Ludvig)
 • Sigrid Brandshaug (mor på HenriK)

 

Samarbeidsutvalget (SU)

I tråd med barnehageloven har barnehagen et samarbeidsorgan. Dette skal være et rådgivende og kontaktskapende organ. Det vil bestå av styrets foreldrerepresentanter med vara og ansatterepresentant med vara, samt daglig leder.

SU har ingen beslutningsmyndighet, men skal være med på å drøfte barnehagens pedagogiske og ideelle grunnlag. Det kan også drøfte saker styret vil ha anbefalinger på. Foreldre kan komme med ønsker og innspill angående pedagogisk innhold og ved å kontakte representantene direkte.

Medlemmer på Tyholttunet:

 • Toril Johansen (Daglig leder)
 • Nina Mikalsen (Ansatterepresentant)
 • Anne Dølgaard (Ansatterepresentant vara)
 • Øyvind Lauvbakk (Foreldrerepresentant)
 • Anders Levoll (Foreldrerepresentant vara)