Avdelinger

Barnehagen har ca. 42 barn fordelt på 3 avdelinger: Henrik, Rasmus og Ludvig.

Alle avdelingene har en bemanning på 3 hele stillinger:

  • 1 pedagogisk leder
  • 1 barnehagelærer
  • 1 assistent/ fagarbeider.

 

Henrik har vi 9 småbarn.

På Henrik legges det til rette for en forutsigbar hverdag i trygge omgivelser og med faste rutiner. Vi vektlegger gode relasjoner mellom voksne og barn, preget av nærhet, varme, trygghet, trøst og stimulering. For de yngste barna er det dette som gir grunnlag for positiv utvikling.

 

Rasmus og Ludvig har hver ca. 15 barn fra 2-5 år.

Rasmus og Ludvig har et tett samarbeid. Vi har noen felles spise- og lekearealer, samt aldersinndelte vennegrupper på tvers av avdelingene. I vennegruppene møtes barna til både lek, tilrettelagte aktiviteter og lesestund.

Grunnleggende fokusområder i vår pedagogikk er:

  • Utvikling av vennskap, sosial kompetanse og selvfølelse
  • Fokus på voksenrollen, relasjoner, gjensidig respekt og anerkjennelse