Hvorfor velge oss?

• Vi har høy andel barnehagelærere
• Vi har erfarne og stabile ansatte med lavt sykefravær
• Vi har små, oversiktlige grupper. Vår småbarnsavdeling har 9 barn
• Vi har lavt sykefravær blant barna
• Vi har svært gode resultater på brukerundersøkelser