Dagsrytme

 

Henrik:

07:30            Barnehagen åpner

7:30 - 8:30   Frokost (barna har med matpakke)  

                     Lek

ca. 9:15        Fruktmåltid

Ca. 9:30        Utetid

Ca. 10:45      Lunsj

ca. 12            Sovetid

Ca. 14:30      2. måltid

                     Lek

16:30            Barnehagen stenger

 

Rasmus og Ludvig:

7:30                 Barnehagen åpner

7:30 - 8:30      Frokost (barna har med matpakke)

ca. 8:45           Morgensamling

ca. 9:30 - 11    Lek/ tilrettelagt aktiviteter/ leke- og vennegrupper

ca. 11:15         Lunsj

ca. 12 - 14:30  Utetid

ca. 14:30          2. måltid og lesestund

                         Lek

16:30               Barnehagen stenger