Hverdagen i bilder

VENNSKAP OG SOSIAL KOMPETANSE

Vi ønsker å lære barna å ta vare på seg selv og hverandre. Sosiale ferdigheter som empati, omsorg, perspektivskifte og konfliktløsning er grunnleggende. Sosialt samspill kan kun læres i nært samspill og lek med andre.

 

VOKSENROLLEN

I barnas utvikling av sosial kompetanse er det en forutsetning å ha gode og kompetente voksne rundt seg. Vi voksne må være tilstede som gode rollemodeller og støtte barna i deres nysgjerrighet og utprøving i sosiale samspill. Hvordan barn og voksne har det i det daglige samspillet er et viktig tema for virksomheten vår.

 

ARBEID MED RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER

I Tyholttunet barnehage vil vi skape et godt læringsmiljø ved å anerkjenne barnas nysgjerrighet og ta utgangspunkt i deres interesser.

 

Barna skal få utvikle språk og leseglede

 

Barna skal få lære å kjenne seg selv gjennom kroppslige aktiviteter

 

Barna skal få gode rutiner i forhold til mat og et sunt kosthold

 

Barna skal få oppleve kunst og kultur...

 

... og selv uttrykke seg estetisk

 

Barna skal få oppleve naturens mangfold

 

Barna skal få opplevelser som stimulerer til undring og refleksjon

 

Barna skal få utforske og eksperimentere med natur, matematikk og fysikk

 

SKOLESTARTERNE

Barna skal få starte skolen med lysten til å lære og med en tro på at de klarer det