Søk barnehageplass

Søknadsfristen er 1.mars. Kontigenten er f.o.m. 01.08.2019 på 3040,- pr. måned. I tillegg betales matpenger som i dag ligger på 300,- pr.måned.

Barnehageplass hos oss søkes via Trondheim kommune. Link til Trondheim Kommune

I tillegg må eget søknadsskjema sendes til barnehagen: Eget søknadsskjema for barnehagen

Denne søknaden sendes på e-post til: Toril.johansen@tyholttunet.no

Styret for barnehagen avgjør i samarbeid med daglig leder hvilke barn som skal få plass i barnehagen.

Barnehageåret starter medio august. Barnet må være fylt 1 år ved oppstart. Les vedtektene for barnehagen her: Barnehagens vedtekter