Årlige aktiviteter

I løpet av barnehageåret gjennomfører barnehagen flere ulike arrangementer og felles aktiviteter.

  • Førjulstreff arrangert av FAU
  • Førjulskonsert for foresatte og søsken
  • Nissefest
  • Karneval
  • Ski/ akedag
  • Hundekjøring i Bymarka
  • Påskeforkost for foresatte og søsken
  • Frilufts- og aktivitetsdager
  • Bondegårdsbesøk
  • Sommerfest