Velkommen til Tyholttunet barnehage

Vi er en privat barnehage, eid og drevet av "Barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA". Vi har barn og barnebarn av SINTEF-ansatte og eksterne søkere.

Barnehagen ligger fritt og åpent til med flott utsikt over byen, uten trafikk og støy. Vi har en stor og variert utelekeplass og romslige lokaler inne.

 

Barnehagen er tilsluttet Private Barnehagers Landsforbund (pbl.no)